TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Anh Sơn: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

10:02, 01/06/2018

Chiều 31/5, BTV Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Tỉnh ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm từ 2016 - 2018 dự kiến đạt 11,54%, giá trị sản suất bình quân ước đạt 4475,5 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 29,9 triệu đồng/người. Thu ngân sách vượt dự toán HĐND huyện giao hàng năm, dự kiến năm 2018 đạt 45 tỷ đồng. 

Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng, đến nay có 7 xã, 5 thôn về đích NTM, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ sẽ có 11 xã về đích, vượt chỉ tiêu Đại hội. Giáo dục – Đào tạo tiếp tục phát triển, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 65,2%; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm theo tiêu chí đa chiều vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra; QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và củng cố.

a
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Tỉnh ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Anh Sơn đề ra 33 chỉ tiêu cơ bản; đến nay có 23/33 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, có 20/26 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường đạt và vượt, an ninh quốc phòng đạt 1/2 chỉ tiêu, xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt 2/5 chỉ tiêu. Có 10/33 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đại hội. Dự kiến đến năm 2020, sẽ có 26 chỉ tiêu đạt và vượt, có 7 chỉ tiêu chưa đạt, gồm giá trị gia tăng bình quân đầu người; số bác sĩ/vạn dân, độ che phủ rừng, tỷ lệ tổ chức cở sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp đảng viên mới hàng năm, MTTQ và các đoàn thể huyện đạt xuất sắc, tỷ lệ cơ sở vững mạnh về an ninh tổ quốc.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với thực hiện phát triển kinh tế, huyện Anh Sơn tiếp tục chú trọng các lĩnh vực văn hoá xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hoài Chung - Đài TTTH Anh Sơn