Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Những nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân

08:04, 25/03/2011
Nhận thức được vai trò của ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ của nhà nước, quy chế hoạt động của các cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ và đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, thời gian qua, công đoàn viên chức Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở

 

Là một đơn vị có truyền thống phát huy tốt hiệu quả hoạt động, ban thanh tra nhân dân Sở KH&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với UBKT Đảng ủy, Thanh tra chuyên ngành của sở giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và các hoạt động của cơ quan cũng như chỉ tiêu do hội nghị công chức cơ quan đề ra. Những kết quả đạt được từ hoạt động thanh tra nhân dân đã góp phần tích cực vào thành tích chung của đơn vị. Nét nổi bật của ban thanh tra nhân dân Sở KH&ĐT là trỏ thành thành viên của hội đồng thi đua xếp loại hàng tháng của đơn vị. Hàng tháng ban thanh tra nhân dân đã giám sát tiến độ hoạt động của các phòng ban trong việc xử lý các hồ sơ, công văn vào ra cơ quan của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Từ đó, ban thanh tra nhân dân có tiếng nói trong hội nghị giao ban cũng như trong hội nghị công chức để cùng tham gia xếp loại các phòng ban, cá nhân trong đơn vị. Trên cơ sở hoạt động của mình, ban thanh tra nhân dân đã phát hiện ra những nhân tố, những phòng ban, cá nhân có thành tích để đề nghị biểu dương khen thưởng. Đồng thời, phát hiện ra những vấn đề chưa hợp lý để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp. Thời gian qua, hoạt động của ban thanh tra nhân dân đã góp phần giúp Giám đốc Sở và BCH Công đoàn triển khai các nhiệm vụ có hiệu quả nhất là việc thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Yếu tố tạo nên thuận lợi và hỗ trợ tích cực trong hoạt động của ban thanh tra nhân dân Sở KHĐT chính là hệ thống quy chế khá đồng bộ, các đoàn thể trong đơn vị hoạt động sôi nổi.

 

Ngay từ đầu năm, BCH Công đoàn Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã bám sát chương trình công tác của BCH, BTV Đảng ủy khối, hướng dẫn của công đoàn viên chức để xây dựng chương trình công tác hoạt động trong năm của công đoàn. Trong đó chú trọng lãnh đạo, định hướng hoạt động thanh tra nhân dân trong cơ quan Đảng ủy khối. Từ định hướng của Công đoàn, thanh tra nhân dân cơ quan Đảng ủy khối đã xây dựng chương trình công tác trong năm. Cụ thể, hàng quý có các nội dung giám sát: cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao theo đúng chức trách nhiệm vụ của từng đồng chí; tập trung giám sát việc thực hiện quy chế trong cơ quan, nhất là quy chế quản lý điều hành, quy chế chi tiêu tài chính, quy chế công tác tổ chức cán bộ và quy chế đi chỉ đạo cơ sở. Những nội dung trọng tâm của Đảng ủy hàng năm có thành công đòi hỏi trách nhiệm của thanh tra nhân dân đơn vị phải giám sát chất lượng tham mưu, chỉ đạo, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan - Ông Hoàng Văn Nhiên, Chủ tịch Công đoàn Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khẳng định.

 

Trước đây, ban thanh tra nhân dân của Báo Nghệ An dưới hình thức vẫn tồn tại nhưng vì nhiều lý do khách quan, chủ quan nên hoạt động kém hiệu quả. Sau khi kiện toàn lại vào năm 2009, các thành viên trong ban thanh tra nhân dân đơn vị được dự lớp tập huấn nghiệp vụ do công đoàn viên chức Nghệ An tổ chức. Ngay sau khi được tập huấn nghiệp vụ, đươc cung cấp những tài liệu cần thiết hoạt động của ban thanh tra nhân dân cơ quan đã phát huy hiệu quả. Qua đơn thư, ban thanh tra nhân dân Báo Nghệ An đã xác minh, làm rõ hai vụ việc có liên quan đến phóng viên của đơn vị. Trong năm 2010, ban thanh tra nhân dân đơn vị cũng đã xây dựng 2 nội dung giám sát gồm: hạn mức sử dụng điện thoại trong cơ quan và việc chi trả công tác phí qua nhuận bút. Những kết quả giám sát đã được Ban biên tập Báo tiếp thu chỉnh sửa, vai trò của ban thanh tra nhân dân trong đơn vị vì thế ngày một được khẳng định.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của ban thanh tra nhân dân Báo Nghệ An nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các cán bộ, viên chức trong cơ quan. Có được kết quả này là nhờ bản thân ban thanh tra nhân dân đơn vị đã xác định rõ cho cán bộ, viên chức trong cơ quan nhận thức rõ mục đích hoạt động của mình: đó là giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, góp phần kịp thời uốn nắn những thiếu sót, hạn chế trong đơn vị.

 

 

Ban TTND góp phần thực hiện tốt quy định của pháp luật về thực hiện QCDCCS (Ảnh minh họa)

 

 

Trong thời gian qua, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân thông qua các văn bản, báo cáo định hướng công tác công đoàn các đơn vị cơ quan nhà nước, Công đoàn viên chức Nghệ An còn tập trung kiện toàn, củng cố hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở cơ sở. Cụ thể, đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm, xếp loại hàng năm thông qua các cuộc kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động của ban thanh tra nhân dân tại các đơn vị. Để hoạt động của ban thanh tra nhân dân các đơn vị hoạt động ngày một hiệu quả, từ năm 2008 đến nay, công đoàn viên chức đã tổ chức được 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra nhân dân ở cơ sở, cũng như cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn về hoạt động thanh tra nhân dân. Ông Chế Ngọc Bình, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An: Với những việc làm này, chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh Nghệ An đã được nâng lên. Cho đến đầu năm 2011, 100% các ban thanh tra nhân dân đều xây dựng được quy chế hoạt động, có chương trình giám sát và tổ chức sinh hoạt theo quy định.

 

Theo quy định của luật thanh tra, Nghị định 99/CP của Chính phủ thì Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phối hợp với LĐLĐ tỉnh mà trực tiếp là Công đoàn Viên chức tỉnh để thực hiện tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các ban thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nhận thức được trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua, thanh tra tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công đoàn viên chức Nghệ An để thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ hoạt dộng cho ban thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Từ năm 2008 cho đến nay, thanh tra tỉnh đã thực hiện hàng chục buổi tập huấn cho những cán bộ chủ chốt của ban thanh tra nhân dân của các cơ sở. Qua tập huấn, nghiệp vụ của các thành viên trong ban thanh tra nhân dân đã được nâng lên một bước. Những người tham gia tập huấn cơ bản đã nắm được nghiệp vụ của thanh tra nhân dân, nghiệp vụ giám sát. Cụ thể là giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiến nghị thủ trưởng khắc phục các sơ hở, thiếu sót một các kịp thời thông qua phát hiện qua công tác giám sát. Tiến thành xác minh các vụ việc nhất định khi được thủ trưởng giao khi thực sự cần thiết. Nhìn chung, qua các đợt tập huấn chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân đã từng bước được nâng lên, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ của ban thanh tra nhân dân trong tình hình mới.

 

Tuy vậy, khó khăn đối với hoạt động của ban thanh tra các cơ quan, đơn vị vẫn còn vì phần lớn các thành viên trong ban thanh tra nhân dân đều đang hoạt động kiêm nhiệm trong khi quỹ thời gian dành cho hoạt động thanh tra nhân dân khi có vụ việc cũng không hề ít. Một số ban thanh tra nhân dân nhận thức vẫn chưa đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình nên trong quá trình hoạt động chưa thể hiện rõ trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân. Ở một số đơn vị, mức độ tạo điều kiện cho ban thanh tra nhân dân hoạt động vẫn còn hạn chế. Và ngay ban thanh tra nhân dân một số cơ quan, đơn vị trong quá trình hoạt động vẫn có tình trạng e dè, nể nang, ngại va chạm, chưa đi sát, đi sâu thực tế công việc cơ quan…nên dẫn đến hiệu quả hoạt động không được phát huy. 

 

Bản chất thanh tra nhân dân là một hoạt động giám sát của quần chúng trong việc thực hiện các chính sách pháp luật tại các cơ quan đơn vị. Nếu hoạt động hiệu quả, ban thanh tra nhân dân sẽ góp phần thực hiện tốt quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với các cơ quan nhà nước. Để hoạt động của ban thanh tra nhân dân có hiệu quả hơn nữa thì bản thân các thành viên của ban thanh tra nhân dân phải hiểu được chức năng nhiệm vụ của mình, có nghiệp vụ hoạt động của thanh tra nhân dân, được tập huấn cơ bản. Và điều cơ bản nhất là thanh tra nhân dân phải là những người gương mẫu trong cơ quan, đơn vị, am hiểu pháp luật và tận tụy với công việc. Bên cạnh đó cần có sự quan tâm tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Bởi nếu thiếu điều này thì thanh tra nhân dân rất khó hoạt động. Đồng thời cần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, nếu không công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan thì sự giám sát đó dù có nghiệp vụ cũng khó thực hiện được. Đây là những vấn đề cần được song hành với nhau trong quá trình ban thanh tra nhân dân hoạt động.

 

(Xuân Hướng)