Đất và người Xứ Nghệ

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ Cộng sản kiên trung

12:02, 26/08/2022
Sáng 26/8, tại TP Vinh, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, TP Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học: “Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung”.
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Đồng thời, đây là một thời điểm rất quan trọng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Những di sản quý báu trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Lê Hồng Phong đã trở thành những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, toàn diện trên tất cả các mặt của công tác xây dựng Đảng nói riêng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nói chung.

Tại hội thảo, các bài tham luận đã tập trung đi sâu, tìm hiểu, lan tỏa những giá trị từ thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Tấm gương đạo đức cách mạng của Người chiến sĩ cộng sản suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Thông qua hội thảo nhằm tuyên truyền, cổ vũ mạnh mẽ, sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương cao đẹp của những chiến sỹ cộng sản tiền bối; Khơi dậy, phát huy giá trị, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng vẻ vang cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên quê hương Nghệ An.

Mai Hương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện