Doanh nghiệp tự giới thiệu

Những điều cần biết về luật sư doanh nghiệp

15:51, 30/03/2022
Vì sao nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay rất chú trọng về việc thuê Luật sư tư vấn để hỗ trợ các vấn đề pháp lý nội bộ và bên ngoài? 

Hãy điểm qua những công việc của một luật sư doanh nghiệp (corporate law lawyer) sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn:

 

5 Công việc chính của Luật sư tư vấn doanh nghiệp

1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp, văn phòng đại diện, mở rộng chi nhánh
●    Tư vấn doanh nghiệp về quy trình vận hành theo pháp luật, chuẩn bị hồ sơ thành lập và những lưu ý quan trọng; 
●    Hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo tài liệu, chuẩn bị giấy tờ liên quan để tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp;
●    Đại diện doanh nghiệp để làm việc trực với Sở kế hoạch và đầu tư để thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp vào hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

2. Tư vấn về cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp
●    Tư vấn các chức năng và quyền hạn của từng vị trí trong doanh nghiệp hoặc các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
●    Tư vấn tổ chức bộ máy hoạt động nội bộ doanh nghiệp;
●    Mô tả nội dung công việc cụ thể của từng chức danh quản lý trong doanh nghiệp, trong các đơn vị trực thuộc hoặc từ các mối liên quan khác;
●    Tư vấn quy trình, thủ tục, trình tự và nội dung cụ thể các buổi họp của doanh nghiệp;
●    Kiểm tra, xem xét, rà soát và soạn thảo nội dung văn bản nội bộ theo quy định pháp luật;
●    Tư vấn về Điều lệ Công ty và phương thức hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ;
●    Tư vấn tổ chức các buổi họp Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên và Đại hội đồng cổ đông dựa trên các Quyết định trong doanh nghiệp.

3. Tư vấn các thủ tục hành chính
Tư vấn và hoàn thành các thủ tục hành chính pháp lý cho doanh nghiệp như: bảo hộ logo, xin cấp phép (phụ) cho các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thuộc quy định pháp luật, thay đổi giấy phép kinh doanh, thông tin hình ảnh trên website, bảo hộ nội dung, bản quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

4. Tư vấn luật lao động
●    Tư vấn hợp đồng lao động;
●    Tư vấn soạn thảo nội quy, thỏa ước lao động và đăng ký theo quy định pháp luật;
●    Hướng dẫn triển khai, xây dựng quy trình khen thưởng, chế độ hay kỷ luật của doanh nghiệp; 
●    Tư vấn tuyển động nhân sự, lao động theo quy định của pháp luật; 
●    Tư vấn, đề xuất giải pháp xử lý tranh chấp doanh nghiệp; 
●    Tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
●    Tư vấn giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, kinh tế thương mại;
●    Tư vấn giải quyết các tranh chấp bồi thường phát sinh ngoài hợp đồng.

5. Tư vấn các vấn đề pháp lý khác
●    Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ, thủ tục đầu tư;
●    Tư vấn các vấn pháp lý về thuế;
●    Tư vấn về kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 
Bạn cần tìm luật sư chuyên môn cao tại Việt Nam tư vấn về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam (merger and acquisition law firm) - Truy cập ngay corporatecounsels.vn để được giải đáp!


 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện