Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thông báo về việc vận hành điều tiết hồ chứa Nhà máy thủy điện Chi Khê - Con Cuông

17:35, 16/10/2020
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.

Căn cứ thông báo số 15/2000/TB-TGĐ ngày 16/10/2020 của nhà máy thủy điện Chi Khê về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Chi Khê; để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa nhà máy được an toàn theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê dự kiến về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Chi Khê như sau: 

1. Thời gian dự kiến điều tiết hồ chứa: Bắt đầu vào lúc 19 giờ, ngày 16 tháng 10 năm 2020. 

2. Lưu lượng xả: Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 500m°/s : 800m/s (bao gồm qua đập tràn và qua các tổ máy) và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. 

3. Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn: Cho đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và lưu lượng về hồ giảm. 

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo cho UBND các huyện: Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ II được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Chi Khế biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước./.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm