Đời sống - Xã hội

Thực hiện cách ly và giãn cách xã hội đối với xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai

17:33, 26/06/2021
Để phòng, chống dịch COVID -19, ngày 26/6, UBND tỉnh có Quyết định hỏa tốc số 2118/QĐ-UBND về việc Thiết lập khu vực cách ly và giãn cách xã hội tại xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai.

Quyết định nêu rõ:

Thiết lập khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách Phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn tại Công văn số 2601/VPCPKGVX ngày 03/4/2020 của Văn Phòng Chính phủ đối với: Thôn 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Phong tỏa thôn 1 xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 đổi với các thôn còn lại thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

 

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 00h00 ngày 26/6/2021

Giao UBND thị xã Hoàng Mai, Công an tỉnh, Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly và giãn cách xã hội các khu vực nêu tại Điều 1.
 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện