Đời sống - Xã hội

Dừng thực hiện Chỉ thị số 19 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp

11:26, 22/07/2021
 Từ 12h00 ngày 22/7, dừng thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Ngày 22/7, UBND tỉnh có Quyết định số 2540 về việc dừng thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đối với địa bàn các xã Nghĩa Xuân (trừ xóm Liên Xuân, Thành Xuân), Minh Hợp (trừ xóm Minh Tâm) và Tam Hợp của huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 12h00 ngày 22/7/2021.

UBND tỉnh uỷ quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp: Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” để đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện