Đời sống - Xã hội

Nghĩa Đàn lập 6 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

09:53, 21/08/2021
Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Nghĩa Đàn thành lập 6 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên các cửa ngõ chính ra/vào địa bàn huyện.
Chốt kiểm soát đường Quốc lộ 15A từ xã Nghĩa Minh huyện Nghĩa Đàn đi thị xã Thái Hòa.
Chốt kiểm soát Quốc lộ 15A từ xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn đi thị xã Thái Hòa.

Cụ thể 6 điểm chốt kiểm soát chính, gồm:

- Chốt kiểm soát km30+400;

- Quốc lộ 48D thuộc địa phận xã Nghĩa Hội;

- Chốt kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đi huyện Tân Kỳ thuộc địa phận xã Nghĩa Lộc;

- Chốt kiểm soát Quốc lộ 48A từ huyện Nghĩa Đàn đi huyện Quỳ Hợp thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu;

- Chốt kiểm soát Quốc lộ 48E từ huyện Nghĩa Đàn đi huyện Tân Kỳ thuộc địa phận xã Nghĩa Khánh;

- Chốt kiểm soát liên huyện từ xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Đàn đi thị xã Thái Hòa;

- Chốt kiểm soát đường Quốc lộ 15A từ xã Nghĩa Minh huyện Nghĩa Đàn đi thị xã Thái Hòa.

Người dân đi qua chốt kiểm soát liên huyện từ xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Đàn đi thị xã Thái Hòa phải có lý do và có giấy đi đường
Người dân đi qua chốt kiểm soát liên huyện từ xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn đi thị xã Thái Hòa phải có lý do chính đáng và có giấy đi đường theo quy định.

Các chốt được thành lập để kiểm soát y tế (kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng, chống dịch), xác định lịch trình hoạt động của tất cả người, phương tiện đi vào địa bàn huyện, nhất là người từ vùng có dịch theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, của tỉnh và ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; Đồng thời xử lý, đề xuất các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Thời gian hoạt động của chốt 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần./.

Minh Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện