Đời sống - Xã hội

Lưu lượng nước về hồ tăng, thủy điện Bản Ang thông báo xả lũ

10:57, 09/09/2021
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. 11 giờ 30 phút, ngày 09/9, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn sẽ xả lũ với tổng lưu lượng dự kiến khoảng 200mo/s đến 500m/s.

Vào lúc 7 giờ 44 phút, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh nhận được thông báo số 05/TB-NMNN ngày 09/9/2021 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn về việc xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang do lưu lượng về hồ có xu hướng tăng. Để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang được an toàn theo đúng quy trình vận hành đơn hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa, trên lưu vực sông Cả và phù hợp tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn dự kiến xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 09/9/2021.

Thủy điện Bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. (Tư liệu)
Thủy điện Bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Tư liệu)

Theo đó, tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 200mo/s đến 500m/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện).

Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189,6 mo/s.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo cho: UBND huyện Tương Dương và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Cục Quản lý đường bộ 2 được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Bản Ang biết, để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.
 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện