Đời sống - Xã hội

LĐLĐ tỉnh và Sở Văn hóa – Thể thao ký kết phối hợp nâng cao đời sống văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp

19:20, 12/04/2022
Chiều 12/4, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức Lễ ký kết và triển khai chương trình phối hợp. 
Toàn cảnh lễ ký kết.
Toàn cảnh lễ ký kết.

Theo đó, hai đơn vị phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2022-2026. 

a
LĐLĐ tỉnh và Sở Văn hóa – Thể thao ký kết phối hợp nâng cao đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hai đơn vị thống nhất hàng năm tổ chức một số hoạt động như: Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình gắn với phòng chống bạo lực gia đình; Phát triển phong trào thể dục thể thao trong công chức viên chức người lao động; Triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trong các cấp công đoàn.

Hoàng Hiếu - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện