Đời sống - Xã hội

Thanh Chương: Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

17:38, 22/07/2022
Sáng 22/7, huyện Thanh Chương tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự đại hội có ông Phan Hải Thanh – Phó Ban đoàn kết Công giáo tỉnh; lãnh đạo huyện, cùng 86 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đồng bào giáo dân huyện Thanh Chương đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, phong trào thi đua phát triển kinh tế ngày càng mở rộng và mang lại hiệu quả. Đến nay, vùng đồng bào công giáo đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi trên các lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, khai thác du lịch cho thu nhập cao.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng bào Công giáo đã tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng mới và chỉnh trang nhà văn hóa thôn, trồng các tuyến đường hoa… Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 83%. Công tác giáo dục được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện.

a
Các đồng chí chủ trì.

Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương thời gian qua, từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027.

a
BCH Uỷ ban Đoàn kết Công giáo huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội tổ chức hiệp thương bầu Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 người, hiệp thương bầu 5 đại diện đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022–2027.

a
Lãnh đạo huyện khen thưởng 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2017–2022.

Dịp này, UBND huyện Thanh Chương khen thưởng 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2017–2022.

Đình Hào - Văn Lý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện