Đời sống - Xã hội

Triển khai chương trình phối hợp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2024

18:30, 27/03/2024
Chiều 27/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2023; Triển khai chương trình phối hợp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2024.
Tianf cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2023, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, 3 đơn vị đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; Tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho gần 1.000 người và hơn 500 người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện 230 lượt tư vấn về pháp luật cho công nhân viên chức, lao động và tổ chức công đoàn trên địa bàn; Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp Luật Lao động, Luật BHXH và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Mở rộng, phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoàng Văn Minh phát biểu tại hội nghị
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoàng Văn Minh phát biểu tại hội nghị

Đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có hơn 3 triệu người tham gia, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là hơn 8.873 tỷ đồng. 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: Việc mở rộng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chỉ tiêu bao phủ; Tình trạng chậm, chây ỳ việc kê khai, trích đóng các loại bảo hiểm cho người lao động….

Gián đốc Sở LĐ-TB&XH Đoàn Hồng Vũ phát biểu tại hội nghị
Gián đốc Sở LĐ-TB&XH Đoàn Hồng Vũ phát biểu tại hội nghị

Qua trao đổi, thảo luận, 3 ngành đã đề ra phương hướng nhiệm vụ về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới; ký kết chương trình phối hợp năm 2024.

Ký kết công tác phối hợp giữa 3 đơn vị.
Ký kết công tác phối hợp năm 2024 giữa 3 đơn vị.

 

Bùi Thọ - Mạnh Thuận

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện