Đời sống - Xã hội

Tương Dương: Trao kinh phi hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng cho 5 bản biên giới

12:27, 29/03/2024
Huyện Tương Dương vừa trao 100 triệu đồng kinh phí hỗ trợ giúp 5 bản biên giới đặc biệt khó khăn của 2 xã Mai Sơn và Nhôn Mai lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng.

 

Trao tiền hỗ trợ làm đèn chiếu sáng cho nhân dân 3 bản của xã Nhôn Mai.

Theo đó 5 bản được nhận hỗ trợ đợt này là Phia Òi, Piêng Luống, Thằm Thẩm xã Nhôn Mai, Chà Lò, Phá Kháo xã Mai Sơn.

Trao tiền hỗ trợ cho nhân dân bản Chà Lò, Phá Kháo xa Mai Sơn.

Đây là những bản đặc biệt khó khăn, không có điều kiện để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trong bản, của 2 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn huyện Tương Dương. Nguồn kinh phí hỗ trợ là từ sự đóng góp, ủng hộ của tập đoàn sữa TH, Ngân hàng Bắc Á, Qũy tầm vóc việt và Công ty mía đường Nghệ An.

Trao sữa cho các cháu học sinh mầm non, tiểu học điểm Phia òi xã Nhôn Mai.

Dịp này huyện Tương Dương đã trao tặng 30 thùng sữa cho các em học sinh mầm non, tiểu học của 2 xã Nhôn Mai, Mai Sơn.

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện