Văn hoá trong nông nghiệp và nông dân

11:26, 25/10/2023
Văn hóa là gốc rễ, là giá trị vĩnh hằng của cuộc sống. Văn hóa theo nghĩa rộng bao gồm cả những giá trị tinh thần và giá trị vật chất. Vì thế nếu biết phát huy, khai thác văn hóa với những giá trị vô hình có thể mang lại những giá trị kinh tế hữu hình vô cùng to lớn. Tuy nhiên ở một số lĩnh vực, một số nơi chưa để tâm hoặc chưa xem trọng các yếu tố văn hóa. Chính vì thế, đàm luận về nông nghiệp, nông dân nhưng sẽ không phải là giống, vật tư phân bón hay năng suất, sản lượng, mà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ cùng phóng viên tiếp cận một chủ đề, phạm trù không mới nhưng có vẻ vẫn còn lạ ở Việt Nam, đó là văn hóa trong Nông nghiệp và Nông dân.
 
 

 

Thanh Huyền

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện