Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hỗ trợ kinh phí hợp đồng lao động nấu ăn bán trú tại trường mầm non bán trú công lập

16:19, 30/10/2019
Ngày 28/10, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4385 về việc thông qua nội dung Nghị quyết hỗ trợ kinh phí để hợp đồng lao động phục vụ việc nấu ăn bán trú tại các trường mầm non bán trú công lập thuộc các xã khó khăn tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Tư pháp thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn trưa của các cháu trường mầm non Mai Sơn, huyện Tương Dương.
Rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn trưa của các cháu trường mầm non Mai Sơn, huyện Tương Dương. (Ảnh: Hiến Chương)

Quyết định này có hiệu lực từ kể ngày ký. UBND tỉnh cũng giao Chánh VP UBND tỉnh, Giám đốc các sở: GD&ĐT, Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm