Giáo dục

TP Vinh: Tổ chức dạy học phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 

22:01, 23/09/2021
Theo Kế hoạch số 222 được ban hành tối 23/9, UBND thành phố Vinh yêu cầu việc tổ chức dạy học phải đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch và nội dung kiến thức, chương trình năm học.

Cụ thể: Đối với các trường Mầm non: tổ chức Ngày hội đến trường của bé và tổ chức hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ tại trường bắt đầu từ ngày 04/10/2021.

Học sinh thành phố Vinh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang trong giờ học. 

Đối với các trường Tiểu học, THCS, THPT: Thực hiện hình thức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến cho học sinh phổ thông phù hợp điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch và nội dung kiến thức, chương trình năm học. Đối với hoạt động dạy học trực tiếp, các nhà trường thực hiện chia đôi trường, chia đôi lớp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Để đảm bảo thực hiện chương trình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường rà soát, xây dựng kế hoạch giáo dục để thực hiện, bao gồm: Nội dung và thời lượng để dạy học trực tiếp và nội dung và thời lượng để dạy học trực tuyển. Nội dung và thời lượng để học sinh tự học có hướng dẫn, nội dung khuyến khích học sinh tự học. Việc bố trí thời khóa biểu trực tuyến, trực tiếp phải phù hợp để giáo viên thực hiện kế hoạch giáo dục đảm bảo tính khoa học, nội dung của chương trình và phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch.

Đối với các trường chuyên nghiệp và các trung tâm: Các trường Đại học, Cao đẳng và trường Dạy nghề tổ chức dạy học bằng hình thức kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đối với hoạt động dạy học trực tiếp, nhà trường bổ trí mỗi phòng học đảm bảo cự ly giãn cách tối thiểu là 1m. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện