Giáo dục

Công bố sớm các tổ hợp môn học ở lớp 10 để học sinh lựa chọn

07:41, 20/04/2022
 Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là học sinh được tự chọn một số môn học. 
Các nhà trường phải công bố sớm các tổ hợp môn học ở lớp 10 để học sinh lựa chọn. 
Các nhà trường phải công bố sớm các tổ hợp môn học ở lớp 10 để học sinh lựa chọn. 

Nhằm giúp các nhà trường, học sinh, phụ huynh học sinh nắm rõ những điểm mới bắt đầu áp dụng đối với lớp 10 năm học 2022-2023, ngày 19-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông có 7 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh, gồm: Toán; ngữ văn; ngoại ngữ 1; giáo dục thể chất;  giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục địa phương; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

Ngoài ra, học sinh được lựa chọn 5 môn học trong 10 môn học được thiết kế theo ba nhóm tương ứng với ba định hướng nghề nghiệp là khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, kinh tế và pháp luật); khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học); công nghệ, nghệ thuật (công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật). Học sinh căn cứ vào năng lực, sở trường, sở thích của bản thân, lựa chọn một trong ba định hướng này. 

Thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn, tập huấn các đơn vị xây dựng một số tổ hợp môn học theo ba định hướng nói trên và phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường. Mỗi định hướng có thể có từ 1 đến 2 tổ hợp có cùng các môn thuộc nhóm chính và các môn khác thuộc hai nhóm còn lại. Số tổ hợp và số lớp/mỗi tổ hợp do nhà trường quyết định bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Với cách này, các nhà trường cần xây dựng từ 3 đến 6 tổ hợp để chuẩn bị cho năm học tới cho học sinh lựa chọn, đồng thời tư vấn định hướng cho học sinh. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, sau khi đã xây dựng được các tổ hợp môn học, số lớp/mỗi tổ hợp mà trường có thể đáp ứng, các trường phải công bố sớm, rộng rãi để học sinh, cha mẹ học sinh hiểu rõ và quyết định đăng ký, lựa chọn. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện