Giáo dục

Tăng gấp ba giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới

16:27, 14/06/2023
Một bộ sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 chương trình phổ thông mới áp dụng từ năm học 2023 - 2024 có giá cao nhất 268.000 đồng, tăng khoảng 2-3 lần so với bộ hiện hành.

Theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT, danh mục sách giáo khoa mới bắt đầu sử dụng trong các trường từ năm 2023 - 2024 theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 4, 8, 11 gồm: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Ba bộ sách này thuộc các nhà xuất bản: Công ty Cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam (VEPIC), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

Trong số 3 bộ sách được phê duyệt, bộ Cánh diều của Công ty Cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam (VEPIC) có mức giá cao nhất ở cả lớp 4, 8 và 11.

Trong khi đó, hai bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rẻ hơn từ 30.000 - 100.000 đồng/bộ.

Ngoài ra, hiện mới chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố sách và giá bán sách giáo khoa tiếng Anh với lớp 4, 8, 11, còn phía Công ty Cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam (VEPIC) - bộ Cánh diều chưa công bố sách tiếng Anh theo quy định. 

 

So với giá sách giáo khoa chương trình cũ (87.000 đồng/bộ), giá sách lớp 4 mới cao hơn khoảng 3 lần, tương tự giá sách mới của các khối lớp 3, 7 và 10 năm ngoái. Giá sách lớp 8 và 11 cũng có mức tăng tương tự giữa chương trình mới và cũ.

Theo thống kê, bộ sách giáo khoa lớp 4 giá từ 182.000 đồng/bộ đến 230.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh)

Bộ sách giáo khoa lớp 8 từ 186.000 đồng/bộ đến 268.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh)

Bộ sách giáo khoa lớp 11 từ 130.000 đồng/bộ đến 167.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh, sách giáo dục địa phương và không tính các môn học, chuyên đề tự chọn).

Theo quy định, trước khi đưa ra thị trường, các nhà xuất bản, đơn vị soạn sách phải kê khai giá bán lẻ các bộ sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) theo quy định.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020 - 2021. Hiện, chương trình được áp dụng với lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10. Tháng 9 năm nay, đến lượt khối 4, 8, 11 và đến năm 2025, tất cả khối lớp sẽ học theo chương trình mới.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện