Giáo dục

Trường Cao đẳng Việt Đức ra mắt mô hình Thương hiệu trường nghề

20:58, 06/09/2023
Chiều 6/9, Trường Cao đẳng Việt Đức tổ chức ra mắt mô hình “Vì thương hiệu trường nghề, để ngày mai vững bước”.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Mô hình “Vì thương hiệu trường nghề, để ngày mai vững bước” ra đời nhằm mục đích tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm của các tập thể, cá nhân liên quan đến nhà trường, nhằm đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn của đơn vị, xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp thân thiện, ổn định, uy tín, chất lượng, phát triển vì thương hiệu “Địa chỉ vàng cho tuổi trẻ khởi nghiệp”; Tuyên truyền phổ biến pháp luật; Phòng, chống tội phạm, tệ nạn phường hội có liên quan đến người học và cán bộ, nhà giáo; Bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh nội bộ, quản lý tài sản nhà nước.

a
Nhà trường và Công an tỉnh, công an các cấp ký kết chương trình hành động,

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Nhà trường và Công an tỉnh, công an các cấp đã ký kết chương trình hành động, thành lập ra mắt Ban chỉ đạo xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện mô hình hình đạt hiệu quả.

a
Các thành viên Ban chỉ đạo ra mắt tại buổi lễ.

 

Trần Lịch - Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện