Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xếp ngạch, bậc lương cán bộ, công chức từ 1/7/2019

10:00, 31/05/2019
Việc xếp ngạch, bậc lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2019 sẽ được thực hiện theo Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện