Kinh tế

Danh mục hàng hóa thiết yếu, các loại hình SXKD, công trình được phép hoạt động khi áp dụng Chỉ thị số 16 

17:36, 25/08/2021
Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh có công văn hỏa tốc số 6174 thống nhất danh mục các mặt hàng thiết yếu, loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động động khi áp dụng Chỉ thị số 16 như sau:

1. Về danh mục hàng hóa thiết yếu. 

a) Nhóm thực phẩm (cụ thể tại Phụ lục I kèm theo).

b) Nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất, xây dựng (bao gồm các mặt hàng như sắt, thép, gạch đá...; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, động vật, thủy sản...).

c) Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất, xây dựng, y tế.

d) Nhiên liệu, năng lượng (xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, than, điện...). đ) Nước sản xuất và sinh hoạt. e) Dược phẩm, vật tư y tế;.

f) Giống cây trồng, vật nuôi.

2. Về danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động.

Danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động được quy định cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Công văn này và thay thế chodanh mục ban hành kèm theo Công văn số 4079/UBND-KT ngày 19/6/2021 của UBND tỉnh.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần đề xuất bổ sung các mặt hàng thiết yếu, các loại hình sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản gửi Sở Công Thương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo quy định riêng của cấp có thẩm quyền.

Sau đây là Phụ lục danh mục hàng hóa thiết yếu và các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện