Kinh tế

Góp ý dự thảo Đề án, Nghị quyết thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

18:31, 20/05/2022
Chiều 20/5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án, Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.  

Đề án do sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tham gia phản biện tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo đề án; Đồng thời góp ý, phản biện một số nội dung quan trọng về tầm quan trọng của biển đảo; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu; các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể; phương án, chính sách huy động nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội biển đảo.     

Lê Hằng - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện