Kinh tế

Xã Hưng Thịnh - Hưng Nguyên đạt chuẩn Nông thôn mới

15:42, 20/05/2022
Sáng 20/5, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xã Hưng Thịnh đã huy động được hơn 69 tỷ đồng kinh phí, trong đó nhân dân đóng góp 26 tỷ đồng.   

Kinh tế - xã hội của địa phương có sự phát triển vượt bậc. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, tạo diện mạo mới cho nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng/người/năm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,07%.

Đến tháng 12/2020, xã Hưng Thịnh đã đạt 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

 Ông Hồ Phi Triều - Phó giám đốc sở nông nghiệp, thường trực ban chỉ đạo NTM tỉnh trao quyết định công nhận xã Hưng Thịnh đạt chuẩn NTM.
Ông Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường trực Ban chỉ đạo NTM tỉnh trao quyết định công nhận xã Hưng Thịnh đạt chuẩn NTM.

Những kết quả trên là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền xã Hưng Thịnh tiếp tục hỗ trợ đầu tư, vận động nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng băng khen cho 4 tập thể 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM. Chủ tịch UBND huyện cũng khen thưởng 4 tập thể 4 cá nhân. Xã Hưng Thịnh khen thưởng 4 tập thể và 12 cá nhân.  

Trung tâm VHTT&TT Hưng Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện