Kinh tế

Nghệ An: Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 xếp thứ 17/63 tỉnh thành, cao nhất từ trước đến nay

20:25, 25/05/2022
Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS) của Nghệ An xếp thứ 35, tăng 13 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 xếp thứ 17, tăng 1 bậc so với năm 2020, cao nhất từ trước đến nay.

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a
Chỉ số về sự hài lòng phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 của các tinh, thành.

Bằng nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, cả hai chỉ số, Nghệ An đều có sự tăng bậc so với năm 2020.

 
 

Trong đó, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS) xếp thứ 35, tăng 13 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 xếp thứ 17, tăng 1 bậc so với năm 2020, cao nhất từ trước đến nay.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện