Kinh tế

8 tháng, ngân sách nhà nước bội thu gần 252.000 tỷ đồng

19:35, 03/09/2022


Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8/2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước đạt 956,5 nghìn tỷ đồng. Cân đối ngân sách nhà nước thặng dư 251,7 nghìn tỷ đồng.
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện