Kinh tế

Mở lại các cửa khẩu phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh sang Lào

17:58, 19/09/2022
UBND tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về việc mở lại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh sang Lào.
Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn biên giới Việt Nam – Lào (địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, Lào).
Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn biên giới Việt Nam – Lào (địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, Lào)

Để thực hiện chủ trương của Chính phủ và thỏa thuận giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào về việc khôi phục chính sách xuất nhập cảnh trong tình hình mới, UBND tỉnh Nghệ An khôi phục chính sách xuất, nhập cảnh của Việt Nam đối với cửa khẩu chính và các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh tiếp giáp với tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu triển khai thực hiện tốt các nội dung có liên quan đến việc Chính phủ Lào mở lại các hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện