Multimedia

Bộ tiêu chí "Trường học an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19" của Nghệ An

11:31, 24/04/2020
Bộ tiêu chí tập trung vào 3 nhóm. Trong đó, quy định rõ các điều kiện tại môi trường, cộng đồng, gia đình và tại các nhà trường. Riêng ở các nhà trường tập trung vào 10 tiêu chí để đảm bảo an toàn cho học sinh trước, trong và sau giờ học.
 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện