Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: Chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 trong huấn luyện

12:28, 12/04/2020
Để đảm bảo an toàn cho nhiệm vụ huấn luyện trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, nhất là cụ thể hóa Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trong nhiệm vụ huấn luyện.
 

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg, đặc biệt là Công điện 47 của Bộ Tổng tham mưu và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng về thực hiện cách ly toàn xã hội và công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ. 

Huấn luyện điều lệnh ở Trung đung đoàn 764.

Theo đó, các đơn vị trong toàn tỉnh đã xây dựng, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp cho các đối tượng; Tổ chức huấn luyện các nội dung, khoa mục trong khu vực doanh trại đơn vị; Duy trì luyện tập, xoay vòng, vòng đổi tập thường xuyên; Thực hiện nghiêm quy định khoảng cách người cách người 2m; 100% cán bộ, chiến sỹ đeo khẩu trang nghiêm túc trong quá trình huấn luyện. 

 
 
Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 huấn luyện bắn súng AK bài 1; Ném lựu đạn; gói buộc lượng nổ.

Đặc biệt, đối với huấn luyện chiến sỹ mới, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 764 chủ động chuẩn bị tốt hệ thống thao trường, bãi tập trong khu vực được quản lý, tổ chức huấn luyện chặt che, nghiêm túc, đúng nội dung, thời gian quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá sau từng nội dung, buổi học. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện chiến sỹ mới, nhất là nội dung bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn và gói buộc lượng nổ đảm bảo tốt.

Chỉ huy Trung đoàn 746 động viên chiến sỹ huấn luyện tại thao trường.
Trần Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm