Những căn cứ xem xét miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

07:41, 09/11/2021
Quy định 41 của Bộ Chính trị nêu rõ nguyên tắc, các căn cứ để xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện