Multimedia

[Infographics] Cập nhật dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2023

17:01, 09/09/2023
ADB nhận định nhu cầu bên ngoài yếu tiếp tục gây áp lực lên sản xuất công nghiệp và chế biến chế tạo của Việt Nam, trong khi các điều kiện trong nước dự kiến sẽ được cải thiện.
 


 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện