Nhịp sống trẻ

Giao ban công tác đoàn cụm Bắc Trung Bộ

12:00, 16/06/2023
Sáng nay, Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức giao ban trực tuyến công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cụm Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2023. Cùng dự với điểm cầu tại tỉnh đoàn Nghệ An có Phó Bí thư tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, bám sát chủ trương của Đoàn cấp trên, Đoàn thanh niên cụm Bắc Trung Bộ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức, tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô, đem lại hiệu quả thiết. 

Cùng dự với điểm cầu tại tỉnh đoàn Nghệ An có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu.

Tiêu biểu nhất là “3 phong trào hành động cách mạng” và “3 chương trình đồng hành với thanh niên”. Qua đó, tạo được tính lan tỏa rộng, hiệu ứng tích cực trong xã hội. Công tác tham mưu cho cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong các chương trình, hoạt động.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức giao ban trực tuyến.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích những ưu điểm, hạn chế, các đại biểu đã thống nhất đưa ra các giải pháp gắn với thực hiện các chỉ tiêu công tác năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, chú trọng triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi.

 

An Duyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện