Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Nghệ An

16:14, 17/04/2019
Các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những đóng góp to lớn của lực lượng BĐBP tỉnh và cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển quốc gia;

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số: 782 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP tỉnh (23/4/1959 - 23/4/2019). Dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động chủ yếu như sau: Hội thảo Lịch sử Đảng bộ BĐBP tỉnh Nghệ An giai đoạn 1959 - 2019, bổ sung lịch sử BĐBP tỉnh giai đoạn 2010 - 2019. Tổ chức gặp mặt nguyên Thủ trưởng Bộ Chỉ huy và lãnh đạo các phòng, ban, văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh qua các thời kỳ; thăm một số di tích ở các địa phương từng là địa điểm đóng quân của cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Gặp mặt, giao lưu, nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Tổ chức báo công tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn và trồng cây lưu niệm tại Truông Bồn. Tổ chức các hoạt động, giúp dân, tri ân, đền ơn đáp nghĩa, VHVN – TDTT...  

Đoàn công tác khảo sát tại địa điểm đóng quân cũ của cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (thời kỳ 1965 – 1966). 

Các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những đóng góp to lớn của lực lượng BĐBP tỉnh và cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển quốc gia; Thống nhất về nội dung, hình thức Lịch sử Đảng bộ BĐBP tỉnh (1959 - 2019), bổ sung lịch sử BĐBP tỉnh (2010 - 2019); trên cơ sở đó xuất bản, phát hành làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đảng bộ, BĐBP tỉnh cho các thế hệ cán bộ chiến sỹ đơn vị. 

Đồn BP Hạnh Dịch phối hợp tuổi trẻ địa phương tổ chức giúp dân làm đường bê tông hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP tỉnh Nghệ An (23/4/1959 - 2019).

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa, hiệu quả, tiết kiệm, có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh và cán bộ, nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới, ven biển tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới Quốc gia.

Hùng Phong