TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảo đảm an toàn lực lượng vũ trang tỉnh giai đoan 2020 – 2025 và những năm tiếp theo

18:23, 27/04/2020
Chiều nay (27/4), Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra nghị quyết Lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỹ luật, bảo đảm an toàn trong Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoan 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. 

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả lãnh đạo xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông trong lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gia vừa qua. 
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số chủ trương, giải pháp lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỹ luật, bảo đảm an toàn trong Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoan 2020 – 2025 và những năm tiếp theo như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ; đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong chấp hành kỷ luật và an toàn quân đội. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải giáo dục ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho quân nhân.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tham gia đóng góp y kiến tại hội nghị.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, rèn luyện tác phong chính quy ở đơn vị cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với địa phương và gia đình để giáo dục, quản lý quân nhân, giữ nghiêm kỷ luật. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm, chú trọng bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm