TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp trung, sư đoàn

12:03, 04/09/2020
Sáng 4/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị trao quyết định về nhân sự cán bộ. Dự hội nghị có  Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4;Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4;

Đợt này, Bộ Tư lệnh Quân khu trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 72 đồng chí cán bộ về công tác tại các đơn vị trong Quân khu sau khi đã học tập tại Học viện Quốc phòng Liên bang Nga và các học viện của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng yêu cầu: Cán bộ được bổ nhiệm phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có tư duy lý luận, năng lực quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào công việc được phân công phụ trách. Trên cơ sở kiến thức đã được trang bị, chủ động nghiên cứu, cập nhật các chủ trương mới của cấp trên, vận dụng sáng tạo, linh hoạt quy luật khách quan vào điều kiện, hoàn cảnh nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, tránh biểu hiện rập khuôn, máy móc. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị; giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sỹ. Sâu sát lắng nghe, nắm bắt và đề xuất giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, gương mẫu trong lời nói và hành động. Cùng với cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trung tướng Trần Võ Dũng và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Đối với các đồng chí chuyển vùng từ đơn vị khác về Quân khu phải chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, tình hình nhiệm vụ của đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao./.

Mạnh Hùng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm