TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

TX Thái Hòa tổng kết 5 năm thực hiện tuyên truyền PBPL

15:58, 21/12/2010
Nhiều tập thể, cá nhân đã được trao kỷ niệm chương, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án và công tác tư pháp năm 2010.

 

Sau 5 năm triển khai đề án 4-212, đề án 07 và thực hiện công tác tư pháp năm 2010, năng lực, vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp về tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật đã nâng cao, đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp được xây dựng từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; Tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân ở xã phường; Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của cán bộ và đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các đề án đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở được bồi dưỡng thường xuyên, đảm bảo có đủ kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền PBPL. Tạo cơ chế phối hợp giữa hội đồng phối hợp công tác PBGDPL thị xã và cấp cơ sở.

 

(Hải  Yến)