Quốc phòng

Họp Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng

16:52, 25/04/2022

Chiều 25/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An họp Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng (21-5-1972 / 21-5-2022). 

 Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh 

Quang cảnh buổi hội thảo

Hội thảo khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ tư lệnh Mặt trận Cánh đồng Chum, Khu ủy Khu IV, Tỉnh ủy Nghệ An, cùng với tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân hai nước Việt - Lào. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội; củng cố quốc phòng, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, công tác đào tạo, huấn luyện chiến đấu trong các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị toàn quân; khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân cả nước.

 Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất lấy chủ đề hội thảo: “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng-Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”. Hội thảo dự kiến được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào ngày 20-5-2022. Đến thời điểm này, Viện Lịch sử Quân sự cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp Ban chỉ đạo đã chuẩn bị các mặt phục vụ hội thảo, nhất là đã chủ động đặt bài tham luận; phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ tư lệnh Quân khu 4 bảo đảm nơi ăn, ở, phương tiện đi lại cho các đại biểu; chuẩn bị văn kiện hội thảo; tổ chức các hoạt động bên lề hội thảo; 

Đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm công tác chuẩn bị cho hội thảo. Để hội thảo diễn ra đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Viện Lịch sử Quân sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn chỉnh kế hoạch trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; rà soát, biên tập các bài tham luận bảo đảm chân thực, khách quan, đúng sự thật lịch sử; tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai làm tốt công tác chuẩn bị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục  về Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng cho nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trước, trong, sau hội thảo.

Trọng Kiên 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện