Quốc phòng

Đảng ủy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) thực hiện tốt việc xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

11:55, 11/05/2022
Sáng 11/5, Đảng uỷ Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; Chỉ thị 250 của Thường vụ Đảng uỷ Sư đoàn về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, gắn với biểu dương, tôn vinh chi bộ, bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu. 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự.

Xác định xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Thường vụ Đảng uỷ Sư đoàn 324 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chi bộ xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện đã cụ thể hóa sát với thực tiễn của từng loại hình chi bộ, tạo chuyển biến thực chất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ.

Cấp ủy, chi bộ đã quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế và nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nắm, phát hiện, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; kiên trì, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong thực hiện nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; nhất là vai trò của cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quán triệt sâu kỹ nội dung, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, chặt chẽ. Năm 2018 và 2020, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, năm 2021 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu đã ghi nhận, chúc mừng biểu dương những kết quả mà Đảng uỷ Sư đoàn 324 đã đạt được trong thời gian qua; Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng uỷ Sư đoàn 324 cần tiếp tục giáo dục, quán triệt, đưa việc xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. 

Thường vụ Đảng uỷ Sư đoàn 324 tặng giấy khen tôn vinh các tập thể và cá nhân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế, quy định. Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn 324 tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không”.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện