Quốc phòng

Hiệu quả từ thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đồn biên phòng và xã biên giới

15:09, 21/07/2022
Đứng chân trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, những năm qua, Đảng ủy Đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp với địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tham gia phát triển KT-VHXH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
Quân y Đồn BP Cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức khám chữa bệnh cho học sinh.

Địa bàn xã Thanh Thủy có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, là xã biên giới của huyện Thanh Chương. Điều kiện đường sá đi lại khó khăn, núi rừng hiểm trở; đời sống nhân dân còn rất nhiều thiếu thốn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, song còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp như hoạt động của các loại tội phạm, buôn lậu, tàng trữ, sử dụng chất ma túy; khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo....

Đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Huyện ủy Thanh Chương. Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã ký Quy chế phối hợp với Đảng ủy xã Thanh Thủy nhằm làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả vai trò bộ đội biên phòng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền người dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn trên địa bàn; thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân...Theo đó, hai bên luôn bàn bạc, thống nhất các biện pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước trên khu vực biên giới. Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý đường biên, cột mốc; tham gia, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra điểm nóng, tăng cường xây  dựng đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tham gia tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Vận động người dân giao nạp súng, vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy thường xuyên cử các tổ đội công tác, trong đó Đội vận động quần chúng cùng với các tổ công tác địa bàn làm nòng cốt, thực hiện “3 cùng”, bám sát địa bàn, nhiệm vụ của đơn vị và địa phương. Từ đó đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trên địa bàn.

Tổ chức lớp học bơi cho các cháu thiến niên nhi đồng trên địa bàn xã Thanh Thủy.

Từ khi ký kết đến nay, Đồn Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể tổ chức trên hàng trăm buổi tuyên truyền vận động nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trao kinh phí hỗ trợ gia đình bị cháy nhà trên địa bàn xã Thanh Thủy, Thanh Chương.

Đồng thời, phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới thường xuyên và đột xuất với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, công an và nhân dân tham gia. Đồn Biên phòng đã tham gia hàng ngàn ngày công lao động, giúp dân giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế...Đặc biệt là cùng nhân dân tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, giúp dân trong thiên tai hoạn nạn và cùng Nhân dân khôi phục, tái thiết sau thiên tai, hỏa hoạn...

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và Đảng ủy xã Thanh Thủy 6 tháng đầu năm 2022.

Việc thực hiện chặt chẽ quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và Đảng ủy xã Thanh Thủy đã đem lại những hiệu quả rõ nét. Cụ thể: biên giới được giữ vững và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định; nhận thức, ý thức của nhân dân về quốc gia, quốc giới được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở được kiện toàn, nhân dân ổn định lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống không ngừng được nâng lên. Ghi nhận những thành tích đã đã đạt trong những năm qua Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy được cấp trên xét đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Từ kết quả đạt được,  Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương và đồn biên phòng vững mạnh toàn diện.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện