Quốc phòng

Ban Chỉ đạo 515 (QK4) kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022- 2023

17:55, 20/09/2022
Chiều 20/9, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022- 2023 tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. 

Mùa khô năm 2021 – 2022, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức lực lượng, phối hợp với các lực lượng của nước bạn lào tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 103 hài cốt liệt sĩ, đạt 128,75% kế hoạch. Cụ thể, tại địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 85 hài cốt, tỉnh Xây Xổm Bun quy tập được 11 hài cốt, tỉnh Viêng Chăn quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã bàn giao, tổ chức an táng trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương. 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra hệ thống lưu trữ hồ sơ của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan Thường trực;  các Phòng, Ban liên quan và Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện; kiện toàn tổ chức biên chế; lựa chọn những đồng chí có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật cao và nhất thiết phải biết giao tiếp tiếng Lào; tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, phương pháp vân động quần chúng, học tiếng Lào và tìm hiểu phong tục, tập quán các địa phương của Bạn. Phối hợp với Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bum, nước Cộng hòa dân chủ, nhân dân Lào thống nhất nội dung, biện pháp và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô năm 2022 – 2023.

Kiểm tra hệ thống sổ ghi chép Công tác Đảng, công tác Chính trị

Qua thực tế kiểm tra, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo, triển khai Đội quy tập hài cốt liệt sĩ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ năm 2021 – 2022; Quán triệt đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của Quân khu, Cục Chính trị về nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2022-2023; tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An về công tác phối hợp với các tỉnh nước bạn Lào và làm tốt công tác chuẩn bị về công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô năm 2022 – 2023. 

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu kết luận kết quả kiếm.

Đồng thời nhấn mạnh: Mùa khô 2022-2023 và những năm tiếp theo, tình hình nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào ngày càng khó khăn, phức tạp. Một số khu vực trong địa bàn làm nhiệm vụ quy tập ở Lào tình hình an ninh chính trị còn phức tạp; số mộ liệt sĩ còn lại chủ yếu nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, đường đi lại khó khăn, nhiều vị trí mai táng liệt sĩ do thời gian quá lâu, địa hình thay đổi nên khó xác định... yêu cầu Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt cho cán bộ, nhân viên xác định việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô năm 2022 – 2023 là nhiệm vụ đặc biệt, qua đó xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị tiếp tục hoàn thiện, bổ sung kế hoạch phù hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên đất bạn Lào, gắn nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào với công tác dân vận và phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện