Quốc phòng

Hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng Dự bị động viên năm 2023

10:56, 15/03/2023
Sáng 15/3, dưới sự chủ trì của Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng Dự bị động viên năm 2023.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận nguồn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4; Đại diện lãnh đạo chỉ huy các địa phương giao nguồn.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, mặc dù có nhiều yếu tố tác động đến nhiệm vụ huyện luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên nhưng các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Thông báo của Bộ Tham mưu Quân khu 4, Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2022. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ động chỉ đạo các đơn vị địa bảo đảm nguồn Dự bị động viên về cả số lượng và chất lượng bàn giao cho các đơn vị; Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên cho các huyện, thành phố, thị xã; đồng thời chủ động, triển khai hiệp đồng trước với các đơn vị nhận nguồn của Bộ, Quân khu để dự kiến phân bổ chỉ tiêu, địa phương giao nguồn cho các đơn vị.

Thực hành huấn luyện diễn tập động viên quân nhân dự bị qua trạm tiếp nhận trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.
Thực hành huấn luyện diễn tập động viên quân nhân dự bị qua trạm tiếp nhận trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Các đơn vị nhận nguồn và các địa phương phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác phúc tra, quản lý nguồn Dự bị động viên. Chủ động triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức huy động lực lượng Dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên đúng chỉ tiêu, nội dung và bảo đảm chất lượng…

Lực lượng Dự bị động viên thực hành nhận quân tư trang cá nhân tại trạm tiếp nhận quân nhân dự bị.
Lực lượng Dự bị động viên thực hành nhận quân tư trang cá nhân tại trạm tiếp nhận quân nhân dự bị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và đưa ra một số đề xuất như: Dàng năm các đơn vị nhận nguồn cần xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và hiệp đồng sớm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để báo cáo Quân khu, UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu. Hiện nay tỷ lệ xếp đúng chuyên nghiệp quân sự cho các đơn vị của một số địa phương còn thấp, đề nghị các đơn vị nhận nguồn có kế hoạch huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho các đối tượng hạ sỹ quan – binh sỹ để sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự ở các đơn vị dự bị động viên cao hơn.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã chủ động tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu cho UBND cấp xã kịp thời; Phối hợp với đơn vị nhận nguồn dự kiến thời gian tập trung và thông báo cho quân nhân dự bị, chủ phương tiện có phương tiện kỹ thuật huy động để sắp xếp thời gian, bố trí công việc hợp lý trước khi thực hiện lệnh gọi tập trung theo đúng quy định pháp luật; Chủ trì, phối hợp với đơn vị nhận nguồn phúc tra lực lượng dự bị động viên tại cơ sở, chốt danh sách quân số, đủ số lượng, chất lượng và hồ sơ thủ tục kèm theo.

Các đơn vị nhận nguồn cần hiệp đồng sớm với các địa phương về thời gian, địa điểm huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên để địa phương thông báo cho quân nhân dự bị, chủ phương tiện kỹ thuật sắp xếp công việc để tham gia thực hiện; Làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp nhận, huấn luyện quân nhân dự bị chặt chẽ theo đúng quy định, tạo điều kiện tối đa bố trí nơi ăn, ở, huấn luyện khang trang, sạch sẽ. Quá trình tiến hành huy động, huấn luyện kịp thời gặp gỡ, động viên những quân nhân dự bị gặp khó khăn đột xuất để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký xác nhận hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng Dự bị động viên năm 2023 của các đơn vị.
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký xác nhận hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng Dự bị động viên năm 2023 của các đơn vị.

Kết thúc đợt tập trung huấn luyện, đơn vị có nhận xét kết quả huấn rèn luyện từng cá nhân quân nhân dự bị, chủ phương tiện có phương tiện kỹ thuật được huy động gửi về cơ quan quân sự để sơ kết rút kinh nghiệm và thông báo về địa phương có biện pháp quản lý, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện