Quốc phòng

Thị xã Hoàng Mai sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"

17:16, 27/02/2024
Chiều 26/2, Thị xã Hoàng Mai tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân  giai đoạn 2019-2024; 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024).
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Nhận thức sâu sắc mục đích của việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” là nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp Nhân dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (ANBG), trong giai đoạn 2019 – 2024, các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã tổ chức thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” đạt được kết quả khá toàn diện. Hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã đã thực sự trở thành nền nếp, là hoạt động thường xuyên trong đời sống Nhân dân, nhất là ở KVBG biển. Hằng năm, Ủy ban MTTQ cơ sở phối hợp với Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tổ chức “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” tại các xã phường, khối, xóm nhằm trao đổi, tọa đàm, đánh giá kết quả đã đạt được, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong thực hiện các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân"; thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quá trình tổ chức thực hiện có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất. Các địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động, sáng tạo, tổ chức được nhiều mô hình hay, nhiều cách làm mới với những nội dung, hình thức phong phú, sinh động. Chính vì vậy, phong trào xây dựng và bảo vệ biên giới đã được triển khai thường xuyên, ngày càng có bề rộng và chiều sâu. Không chỉ góp phần xây dựng và bảo vệ biên giới, vùng biển mà còn góp phần nâng cao dân trí, xây dựng đoàn kết, thúc đẩy phát triển sản xuất, củng cố an ninh, trật tự ở địa bàn KVBG, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Góp phần xây dựng khu vực Biên giới ngày càng vững mạnh; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ Nhân dân thị xã trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển trong tình hình mới. 

Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, thời gian tới, thị xã Hoàng Mai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”; Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở KVBG vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các xã, phường KVBG trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương; Tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP và các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chính quy xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền ANBG. Quan tâm đầu tư kinh phí, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện cho Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và các đơn vị làm nhiệm vụ ở KVBG để có đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phong trào “Xây dựng thế trận, Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân”, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng giữa BĐBP với các lực lượng trong bảo vệ biên giới; 

Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TX Hoàng Mai cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai đoạn 2019 – 2024.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa các ban, ngành, đoàn thể với Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và địa phương KVBG; Hằng năm, vào dịp ngày 03/3 cùng với việc tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tỉnh hình mới”, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân"; Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, phát huy sức mạnh tổng hợp, làm tốt hoạt động diễn tập; tổ chức lực lượng đủ mạnh, triển khai các hình thức thích hợp để đấu tranh với các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển. Chú trọng công tác xây dựng, phát triển lực lượng dân quân biển và phát triển đánh bắt xa bờ, vươn khơi bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh và lãnh đạo TX Hoàng Mai.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh và lãnh đạo TX Hoàng Mai.

Ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai đoạn 2019 – 2024, tại hội nghị, 5 tập thể, 9 cá nhân đã được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện