Quốc phòng

Đảng ủy Lữ đoàn Vận tải 654: Thực hiện có hiệu quả xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”

14:57, 22/03/2024
Sáng 22/3, Đảng ủy Lữ đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Chỉ thị 732-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 412-CT/ĐU của Thường vụ Đảng uỷ Cục Hậu cần về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.  
Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi có Chỉ thị 732-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 412-CT/ĐU của Thường vụ Đảng uỷ Cục Hậu cần về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, phổ biến, tuyên truyền cho các cấp ủy, chi bộ và mọi cán bộ, đảng viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp tiến hành công tác xây dựng Đảng, nhất là bồi dưỡng nội dung, biện pháp xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” cho 180 lượt người tham gia.

Đại tá Lê Đình Thái, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn phát biểu tại hội nghị.

Duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; 100% cán bộ, đảng viên luôn đề cao trách nhiệm, tự tu dưỡng, rèn luyện vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; qua đó, đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và đề ra các biện pháp khắc phục. Lãnh đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp được tiến hành chặt chẽ nghiêm túc...
    

Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần dự và phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và chỉ ra một số hạn chế. Thời gian tới để thực hiện xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” có hiệu quả ở Đảng bộ Lữ đoàn 654, 

Đồng thời đề nghị: Tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của cấp uỷ đảng các cấp và cụ thể hóa các giải pháp về xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” vào nghị quyết của chi bộ, đảng bộ. Gắn kết quả thực hiện chỉ thị để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh và phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết chỉ thị; kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến và xem xét, xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên thực hiện không nghiêm chỉ thị. Quan tâm hơn nữa đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, chiến sĩ... 

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện