Quốc phòng

Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

11:19, 15/03/2024
Trong đó, tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ; Tỉnh Xây Xổm Bun quy tập được 04 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Viêng Chăn quy tập được 02 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu 0,8 đến 1,5m, còn nhiều xương vụn, răng, được bọc kỹ trong tăng võng và nhiều di vật.
Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Bạn Lào tại huyện Phả Xay tỉnh Xiêng Khoảng.

Mùa khô 2023 - 2024 Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Bạn Lào trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Sổm Bun và Viêng Chăn. 

Để tìm kiếm và hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với đất Mẹ Việt Nam các anh đã khô.ng quan ngai khó khăn, gian khổ khi nắm được thông tin tiến hành xác minh và khảo sát các vị trí

Đến nay, sau hơn 5 tháng làm công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023 - 2024, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào.

 Di vật chiếc bát ăn cơm có chữ Việt Nam được cán bô, nhân viên đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong quá trình tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại Bản Na Mun, huyện Phả Xay tỉnh Xiêng Khoảng.

Trong đó, tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Xây Sổm Bun quy tập được 04 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Viêng Chăn quy tập được 02 hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ đang được Đội đưa về thờ tự tại doanh trại đơn vị ở thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

 Một số di vật súng, bình tông, bát ăn cơm… được Đội Quy tập tìm thấy trong quá trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Bạn Lào tại Bản Xẩm Thoong, tỉnh Xay Sổm Bun.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu 0,8 đến 1,5m, còn nhiều xương vụn, răng, được bọc kỹ trong tăng võng và nhiều di vật như: Cúc áo, thắt lưng, giày, túi thuốc cá nhân, khăn dù, bật lửa Việt Nam, bình tông, bát ăn cơm ... 

Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập tiến hành khảo sát, xác minh thông tin nơi có các hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Bạn Lào tại Bản Khỏng, huyện Pẹc tỉnh Xiêng Khoảng.

 Với quyết tâm cao nhất đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm ăn lán, ngủ rừng để tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với tổ quốc Việt Nam, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tỉnh nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Bạn Lào đang nỗ lực thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đội Quy tập (18/4/1984 – 18/4/2024).

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện