Quốc phòng

Quân khu 4: Kiểm tra công tác khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới năm 2024

11:54, 02/03/2024
Từ ngày 27-2 đến 02-3, Cục Hậu cần đã cử 2 đoàn kiểm tra công tác khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới tại các đơn vị nhận quân.
Đoàn công tác kiểm tra công tác khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tại các đơn vị sau khi nghe ngành quân y báo cáo công tác chuẩn bị khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới và tiến hành kiểm tra thực tế.

Đoàn công tác kiểm tra công tác khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới tại Sư đoàn 324.

Nhìn chung các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới xác định việc khám phúc tra sức khỏe là nhiệm vụ hết sức quan trọng; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức quán triệt kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân năm 2024. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn đầy đủ nội dung, đúng đối tượng và thời gian quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để điều động lực lượng quân y, thành lập hội đồng khám phúc tra sức khoẻ chiến sĩ mới gồm những cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Kiểm tra công tác khám tai mũi họng cho chiến sĩ mới.

Tại các hội đồng khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới có đầy đủ các trang bị, phương tiện, sinh phẩm, hoá chất, thuốc và vật tư y tế; thái độ làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chính xác, khách quan, khoa học, trung thực, kết luận rõ, chi tiết tình trạng sức khỏe của từng đồng chí chiến sỹ mới, không để xảy ra sai sót. Theo kế hoạch việc khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới trong toàn quân khu sẽ kết thúc vào ngày 4/3/2024.

 

 

 

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện