Quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

12:09, 01/04/2024
Sáng 1/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. 
Đại tá Phạm Định Trung – Phó Chính ủy Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.
Đại tá Phạm Định Trung – Phó Chính ủy Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Nội dung, tiêu chí thi đua tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời. 

Phong trào thi đua sẽ gắn với thực hiện Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo. 

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua của các cơ quan đơn vị.
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua của các cơ quan đơn vị.

Tại lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, đại diện các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh tiến hành tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện