Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lịch thi đấu Giải quần vợt Cúp NTV tại Sân Giao tế

09:01, 09/08/2018

Lịch thi đấu tại Sân Giao Tế gồm các nội dung Đôi nam Lãnh đạo A, Đôi nam Lãnh đạo B, Đôi nam 5.75. 

Địa điểm: Sân Giao tế. Thời gian: Bắt đầu từ 17h00 ngày 10/8/2018

Lưu ý: Lịch thi đấu sẽ có thay đổi, đề nghị các VĐV theo dõi qua Bàn điều hành trên các sân để chủ động.

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Điền + Sánh  (UBND tỉnh)

-

Đức + Dũng (QK4)

A

LĐ A

5-6

 

2

Ngọc + Hào  (NTV)

-

Hòa + Bình  (Biên phòng)

B

LĐ A

6-3

 

3

Nghĩa + Ân (Đại Thiên Lộc) 

-

Sơn  + An  (Sở GTVT)

A

LĐ B

3-6

 

4

Nông + Long (XMHM)

-

Trung + Tâm (LĐQVNA)

B

LĐ B

0-6

 

5

Điền + Sánh  (UBND tỉnh)

-

Hạnh + Nghĩa (BCH QS)

A

LĐ A

6-4

 

6

Ngọc + Hào  (NTV)

-

Tùng + Cường (LĐQVVN)

B

LĐ A

5-6

 

7

Sơn  + An  (Sở GTVT)

-

Chương + Vinh (Diễn Châu)

A

LĐ B

6-1

 

8

Hạnh + Nghĩa (BCH QS)

-

Đức + Dũng (QK4)

A

LĐ A

4-6

 

9

Tùng + Cường (LĐQVVN)

-

Hòa + Bình  (Biên phòng)

B

LĐ A

6-3

 

10

Nghĩa + Ân (Đại Thiên Lộc)

-

Chương + Vinh (Diễn Châu)

A

LĐ B

6-3

 

11

Nông + Long (XMHM)

-

Kiên + Hồng (Quỳnh Lưu)

B

LĐ B

0-6

 

12

Kiên + Hồng (Quỳnh Lưu)

-

Trung + Tâm (LĐQVNA)

B

LĐ B

5-6

 

 

Địa điểm: Sân 1 Giao tế.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Thắng + Thành (Nhiệt điện)

-

Hạnh + Nghĩa (BCH QS)

A

LĐ A

6-0

 

2

Trường + Thành (Hà Tĩnh)

-

Tùng + Cường (LĐQVVN)

B

LĐ A

1-6

 

3

Đức + Dũng (QK4)

-

Thắng + Thành (Nhiệt điện)

A

LĐ A

6-0

 

4

Hòa + Bình  (Biên phòng)

-

Trường + Thành (Hà Tĩnh)

B

LĐ A

2-6

 

5

Điền + Sánh  (UBND tỉnh)

-

Thắng + Thành (Nhiệt điện)

A

LĐ A

6-3

 

6

Ngọc + Hào  (NTV)

-

Trường + Thành (Hà Tĩnh)

B

LĐ A

6-3

 

7

Quý  + Sơn  (Quỳnh Lưu)

-

Hùng + Tuấn (HHT)

A

5.75

 

 

8

Phương + Thành (Cửa Lò)

-

Long + Thành (T.Sơn3)

A

5.75

 

 

9

Vui + Bảo  (BIDV)

-

Đạt + Hà  (Thái Hòa)

B

5.75

 

 

10

Sơn  + Báu  (T.Sơn 3)

-

Tuấn + Việt  (Sacombank)

B

5.75

 

 

 

Địa điểm: Sân 1 Giao tế.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Quý  + Sơn  (Quỳnh Lưu)

-

Long + Thành (T.Sơn3)

A

5.75

6-3

 

2

Hùng + Tuấn (HHT)

-

Phương + Thành (Cửa Lò)

A

5.75

1-6

 

3

Vui + Bảo  (BIDV)

-

Tuấn + Việt  (Sacombank)

B

5.75

3-6

 

4

Đạt + Hà  (Thái Hòa)

-

Sơn  + Báu  (T.Sơn 3)

B

5.75

6-5

 

5

Quý  + Sơn  (Quỳnh Lưu)

-

Phương + Thành (Cửa Lò)

A

5.75

6-0

 

6

Long + Thành (T.Sơn3)

-

Hùng + Tuấn (HHT)

A

5.75

 

 

7

Vui + Bảo  (BIDV)

-

Sơn  + Báu  (T.Sơn 3)

B

5.75

3-6

 

8

Tuấn + Việt  (Sacombank)

-

Đạt + Hà  (Thái Hòa)

B

5.75

4-6

 

9

Nhất A:

Đức - Dũng (QK4)

-

Nhì B:

Ngọc - Hào (NTV)

BK1

LĐ A

4-6

 

10

Nhất B:

Tùng + Cường (LĐQVVN)

-

Nhì A:

Điền + Sánh  (UBND tỉnh)

BK2

LĐ A

4-6

 

11

Nhất A:

Chương + Vinh (Diễn Châu)

-

Nhì B:

Kiên + Hồng (Quỳnh Lưu)

BK1

LĐ B

2-6

 

12

Nhất B:

Trung + Tâm (LĐQVNA)

-

Nhì A:

Nghĩa + Ân (Đại Thiên Lộc)

BK2

LĐ B

3-6

 

13

Thắng BK1:

Ngọc + Hào  (NTV)

-

Thắng BK2:

Điền + Sánh  (UBND tỉnh)

CK

LĐ A

 

 

14

Thắng BK1:

Kiên + Hồng (Quỳnh Lưu)

-

Thắng BK2:

Nghĩa + Ân (Đại Thiên Lộc)

CK

LĐ B

 

 

15

Nhất A:

Chính - Phương (Vinaconex)

-

Nhì B:

Sơn - Tình (Hà Tĩnh)

TK1

Đôi nam nữ

6-0

 

16

Nhất B:

Hà - Hiền ()

-

Nhì A:

Hùng - Hường (Trung Long)

TK2

Đôi nam nữ

 

 

17

Nhất C

-

Nhì D

TK3

Đôi nam nữ

 

 

18

Nhất D

-

Nhì C

TK4

Đôi nam nữ

 

 

 

 

Chương + Vinh (Diễn Châu)