Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lịch thi đấu Giải quần vợt Cúp NTV tại Sân Quân Khu 4

09:01, 09/08/2018

Lịch thi đấu tại Sân Quân Khu 4 gồm các nội dung Đôi nam U55 và Đôi nam 4.75

Địa điểm: Sân 1 Quân khu 4. Thời gian: Bắt đầu từ 17h00 ngày 10/8/2018

Lưu ý: - Lịch thi đấu sẽ có thay đổi, đề nghị các VĐV theo dõi qua Bàn điều hành trên các sân để chủ động.

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Hùng + Hòa (Diễn Châu)

-

Tuấn + Nhật (T50)

I

4.75

2-6

 

2

Quý + Ngọc (Hà Tĩnh)

-

Quân + Tùng (T.Sơn2 )

II

4.75

6-1

 

3

Dũng + Bảo (BIDV)

-

Anh + Trường (Quỳnh Lưu)

III

4.75

2-6

 

4

Tuấn + Nhật (T50)

-

Trường + Kiên (HHT)

I

4.75

6-5

 

5

Quân + Tùng (T.Sơn2 )

-

Thành + Bình (BIDV)

II

4.75

5-7

 

6

Anh + Trường (Quỳnh Lưu)

-

Chung + Nam (GĐ Gas)

III

4.75

6-3

 

7

Hùng + Hòa (Diễn Châu)

-

Trường + Kiên (HHT)

I

4.75

6-5

 

8

Quý + Ngọc (Hà Tĩnh)

-

Thành + Bình (BIDV)

II

4.75

2-6

 

9

Dũng + Bảo (BIDV)

-

Chung  +Nam (GĐ Gas)

III

4.75

1-6

 

Địa điểm: Sân 1 Quân khu 4.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Tú+Thái (T. Sơn 2)

-

Việt+Dương (Đầu máy)

VII

4.75

4-6

 

2

Tuấn +Lệ (Đầu máy)

-

Tùng+Vinh (Công an)

VIII

4.75

2-6

 

3

Việt+Dương (Đầu máy)

-

Trí +Anh (Nhiệt điện)

VII

4.75

1-6

 

4

Tùng+Vinh (Công an)

-

Huệ+Cường (T.Sơn 3)

VIII

4.75

4-6

 

5

Tú+Thái (T. Sơn 2)

-

Trí +Anh (Nhiệt điện)

VII

4.75

2-6

 

6

Tuấn +Lệ (Đầu máy)

-

Huệ+Cường (T.Sơn 3)

VIII

4.75

6-4

 

Địa điểm: Sân 1 Quân khu 4.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

An +Tuấn (Diễn Châu)

-

Sơn + Cường (Đồng đội)

XI

4.75

 

 

2

Khánh + Được (Quỳnh Lưu)

-

Sơn + Nam (Hà Tĩnh)

XII

4.75

 

 

3

Sơn+Cường(Đồng đội)

-

Kiên + Xuân (Điện lực)

XI

4.75

 

 

4

Sơn+Nam(Hà Tĩnh)

-

Lộc + Tuấn (Đồng đội)

XII

4.75

 

 

5

An +Tuấn(Diễn Châu)

-

Kiên + Xuân (Điện lực)

XI

4.75

 

 

6

Khánh + Được (Quỳnh Lưu)

-

Lộc+Tuấn (Đồng đội)

XII

4.75

 

 

7

Tâm+Tân (Diễn Châu)

-

Vĩnh+Linh (Trung Long)

A

U55

 

 

8

Thanh + Dũng (T.Sơn 2)

-

Minh + Phương (QK4)

A

U55

 

 

9

Tâm+Tân(Diễn Châu)

-

Minh + Phương (QK4)

A

U55

 

 

10

Vĩnh + Linh (Trung Long)

-

Thanh + Dũng (T.Sơn 2)

A

U55

 

 

11

Tâm+Tân (Diễn Châu)

-

Thanh + Dũng (T.Sơn 2)

A

U55

 

 

12

Minh + Phương (QK4)

-

Vĩnh + Linh (Trung Long)

A

U55

 

 

13

Nhất X

-

Nhì VIII - XIV

1.1/16

4.75

 

 

14

Nhất II

-

Nhất I

2.1/16

4.75

 

 

15

Nhất VIII

-

VII

3.1/16

4.75

 

 

16

Nhất XIII

-

Nhất XII

4.1/16

4.75

 

 

17

Thắng trận 13 (1.1/16)

-

Thắng trận 14 (2.1/16)

TK1

4.75

 

 

18

Thắng trận 15 (3.1/16)

-

Thắng trận 16 (4.1/16)

TK2

4.75

 

 

 

Địa điểm: Sân 1 Quân khu 4.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 12/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Nhất A

-

Nhì B

BK1

U55

 

 

2

Thắng TK1

-

Thắng TK2

BK1

4.75

 

 

3

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

4.75

 

 

 

Địa điểm: Sân 2 Quân khu 4. Thời gian: Bắt đầu từ 17h00 ngày 10/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Hải + Sơn  (Tecco)

-

Dũng  +  Tuấn  (Thái Hòa)

IV

4.75

6-0

 

2

Hà + Cường  (BIDV)

-

Đức  +  Quốc  (Quỳnh Lưu)

V

4.75

0-6

 

3

Tuân + Hà  (Hà Tĩnh)

-

Vũ  + Thi  (T50)

VI

4.75

0-6

 

4

Dũng  +  Tuấn  (Thái Hòa)

-

Nam  +  Thuật  (Hồng Lĩnh)

IV

4.75

0-6

 

5

Đức + Quốc (Quỳnh Lưu)

-

Quý  +  Bình  (T50)

V

4.75

6-3

 

6

Vũ  + Thi  (T50)

-

Bằng  +  Hưng  (Sony)

VI

4.75

6-1

 

7

Hải + Sơn  (Tecco)

-

Nam + Thuật (Hồng Lĩnh)

IV

4.75

4-6

 

8

Hà + Cường  (BIDV)

-

Quý + Bình  (T50)

V

4.75

0-6

 

9

Tuân + Hà  (Hà Tĩnh)

-

Bằng + Hưng  (Sony)

VI

4.75

0-6

 

 

Địa điểm: Sân 2 Quân khu 4.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Tuấn  + Quý  (Tân Kỳ)

-

Hường + Bình (T.Sơn 3)

IX

4.75

6-3

 

2

Tú + Linh (Cục thuế)

-

Hồng + Hùng (Diễn Châu)

X

4.75

3-6

 

3

Hường + Bình (T.Sơn 3)

-

Dũng + Tuấn (Đầu máy)

IX

4.75

1-6

 

4

Hồng + Hùng (Diễn Châu)

-

Chung + Sơn (Quỳnh Lưu)

X

4.75

6-4

 

5

Tuấn  + Quý  (Tân Kỳ)

-

Dũng + Tuấn (Đầu máy)

IX

4.75

6-2

 

6

Tú + Linh (Cục thuế)

-

Chung + Sơn (Quỳnh Lưu)

X

4.75

4-6

 

 

Địa điểm: Sân 2 Quân khu 4.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Chung + Mạnh (QK4)

-

Long + Phong (Vinaconex)

XIII

4.75

 

 

2

Hải + Trí (XM Hoàng Mai)

-

Anh + Đạt (Hà Tĩnh)

XIV

4.75

 

 

3

Long + Phong (Vinaconex)

-

Long + Phúc (Hà Tĩnh)

XIII

4.75

 

 

4

Anh + Đạt (Hà Tĩnh)

-

Châu + Tuyến (T.Sơn 2)

XIV

4.75

 

 

5

Chung + Mạnh (QK4)

-

Long + Phúc (Hà Tĩnh)

XIII

4.75

 

 

6

Hải + Trí (XM Hoàng Mai)

-

Châu + Tuyến (T.Sơn 2)

XIV

4.75

 

 

7

Thọ + Vinh (Diễn Châu)

-

Đức + Minh (QK4)

B

U55

 

 

8

Truyền + Huy (Đầu máy)

-

Nam + Hải (Tân Kỳ)

B

U55

 

 

9

Thọ + Vinh (Diễn Châu)

-

Nam + Hải (Tân Kỳ)

B

U55

 

 

10

Đức + Minh (QK4)

-

Truyền + Huy (Đầu máy)

B

U55

 

 

11

Thọ + Vinh (Diễn Châu)

-

Truyền + Huy (Đầu máy)

B

U55

 

 

12

Nam + Hải (Tân Kỳ)

-

Đức + Minh (QK4)

B

U55

 

 

13

Nhất IX

-

Nhất XI

5.1/16

4.75

 

 

14

Nhất IV

-

Nhất III

6.1/16

4.75

 

 

15

Nhất VI

-

Nhất V

7.1/16

4.75

 

 

16

Nhì I - VII

-

Nhất XIV

8.1/16

4.75

 

 

17

Thắng trận 13  (5.1/16)

-

Thắng trận 14  (6.1/16)

TK3

4.75

 

 

18

Thắng trận 15  (7.1/16)

-

Thắng trận 16  (8.1/16)

TK4

4.75

 

 

 

Địa điểm: Sân 2 Quân khu 4.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 12/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Nhất B

-

Nhì A

BK2

U55

 

 

2

Thắng TK3

-

Thắng TK4

BK2

4.75

 

 

3

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

U55