Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Dự kiến giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải điều chỉnh tăng thêm 30 – 50%

18:29, 04/03/2019
Theo đó, mức thu giá tiêu thụ dịch vụ xử lý rác thải được điều chỉnh phân thành 4 nhóm đối tượng gồm: các phường thuộc TP Vinh; các xã thuộc TP Vinh và các phường của thị xã, thị trấn huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn; thị trấn các huyện còn lại; các xã của các huyện còn lại  phù hợp với thực tế hơn.

 Chiều nay (4/3), UBND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo quy định giá tiêu thụ tối đa dịch vụ xử lý , thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Dự thảo đề xuất ban hành Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và quyết định quy định giá tiêu thụ tối đa dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm thay thế Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016. Gồm 5 điều đó là : Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mức giá tiêu thụ tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; trách nhiệm của các cấp, các ngành; hiệu lực thi hành; tổ chức thực hiện.
 Dự kiến điều chỉnh mức thu giá tiêu thụ dịch vụ xử lý rác thải phân thành 04 nhóm đối tượng gồm: Các phường thuộc TP Vinh; các xã thuộc TP Vinh và các phường của thị xã, thị trấn huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn; thị trấn các huyện còn lại; các xã của các huyện còn lại  phù hợp với thực tế hơn. Đối với giá tối đa dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt đề xuất  bằng 30 – 50% so với mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Tổng thể làm cho mức giá mới tăng thêm 30 – 50% so với mức giá hiện hành. 

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.
Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.


Cụ thể, đối với gia đình cá nhân không tham gia kinh doanh không phải hộ nghèo, địa bàn TP Vinh tăng từ 3.000 – 4.000đ/khẩu/tháng; địa bàn huyện, thị xã tăng từ 2.000 – 2.500đ/khẩu/tháng. Đối với các đối tượng là hộ nghèo mức giá tối đa đề nghị áp dụng khoảng 70% đơn giá đối với các đối tượng không phải là hộ nghèo. Đối với hộ gia đình tham gia sản xuất kinh doanh: Địa bàn TP Vinh, tăng 25 – 31%, địa bàn các thị xã, thị trấn của huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tăng 25 – 29%, các huyện còn lại tăng 25 – 31%.  Các cơ quan hành chính sự nghiệp, sự nghiệp có thu, lực lượng vũ trang, quốc phòng an ninh tăng 100%. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông  cho rằng việc ban hành quy định về bảng giá  trong thu gom vận chuyển xử lý rác thải là cần thiết

Kết luận buổi làm việc đồng chí Lê Minh Thông  cho rằng việc ban hành quy định về bảng giá  trong thu gom vận chuyển xử lý rác thải là cần thiết, phù hợp với lộ trình yêu cầu của Chính phủ cũng như áp dựng triển khai thực hiện. Tuy nhiên  đây là quyết định có phạm vi ảnh hưởng lớn tác động đến cuộc sống nhân dân do đó cần phải có sự tham khảo của nhiều ban ngành. Cần thống nhất tên gọi trong quy định về giá tối đa, tối thiểu ... để thống nhất trong xây dựng khung giá áp dụng đối với các loại hình rác thải và từng vùng miền, khu vực dân cư ...Trong quá trình xây dựng mức giá, Sở tài chính cần phối hợp với các đơn vị liên qua rà soát các quy định của Chính phủ, các văn bản pháp lý, quy định của pháp luật, cơ sở thực tiễn ... để hoàn thiện trước khi trình UBND Tỉnh chính thức ban hành.
Trần Lịch – Hữu Song