Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ môi trường

17:10, 11/04/2019
Chiều nay (11/4), UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 99, ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. 

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh cuộc họp.

Theo đánh giá, sau 1 năm  triển khai thực hiện Kế hoạch số 99 của UBND tỉnh, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, các tổ chức, cá nhân đã có ý thức hơn trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu  nguồn gây ô nhiễm môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh về việc xả thải ra môi trường được thực hiện thường xuyên. Nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường, điểm có nguy cơ ô nhiễm đã được cơ quan có thẩm quyền các cấp xử lý kịp thời.

Ông Thái Văn Nông, Phó Giám đốc Sở TN&MT đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Kế hoạch 99 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo kết quả sau 1 năm thực hiện Kế hoạch 99 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với vấn đề xử lý môi trường tại các cơ sở y tế, điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành xử lý đúng quy định. Tuy nhiên, sau 1 năm triển thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, đó là vẫn còn 5 địa phương, gồm: Thị xã Thái Hòa, Cửa Lò, Quỳ Hợp, Nghi Lộc và huyện Kỳ Sơn chưa ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 99 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa bố trí và công khai các điểm tập kết rác thải xây dựng, hơn nữa việc kiểm soát nguồn thải lưu sông, quản lý môi trường làng nghề, thu gom, xử lý rác thải chưa đồng bộ, nên việc ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra. 

Đại diện lãnh đạo huyện Nghi Lộc giải thích nguyên nhân chưa triển khai thực hiện kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng khẳng định: Công tác bảo vệ môi trường hiện nay là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.  Đối với  vấn đề bảo vệ môi trường đến năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cần chú trọng hơn đến xây dựng các công trình xử lý nước thải, rác thải, chất thải rắn tập trung. Bên cạnh đó, phải giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước, hạn chế ô nhiễm tại khu dân cư, nếu phát hiện cơ sở sản xuất gây ô nhiễm phải kiên quyết đình chỉ hoạt động để tiến hành khắc phục. Ngoài ra, các khu, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất cần chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, nhằm kiểm soát hiệu quả mức độ ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cũng đề nghị các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp, chất bảo quản nông sản, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, chú trọng nâng độ che phủ của cây xanh, phát triển các thảm thực vật tại khu vực đô thị, cũng như chú trọng vào công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.
 Nguyễn Nam- Hữu Song