Thời sự - Chính trị

Nghệ An ra công văn hỏa tốc về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 16

21:27, 15/04/2020
Ngày 15/4, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc số 2278-UBND-VX yêu cầu tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ký đã nêu rõ trong khi chờ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào chiều ngày 15/4/2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo:

Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công văn của UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện